Proizvođači, a ne samo distributeri!

Pumper d.o.o. je član udruge proizvođača stepenica sa sjedištem u Forli, Italija koja okuplja 220 članova.

Kao takva stekla je ekskluzivno pravo korištenja inovacija, tehnoloških rješenja, atesta i svih proizvoda koji su patentom zaštićeni u Europi, na području Hrvatske, Srbije te BIH.

Konstantnim ulaganjem u usavršavanju našeg osoblja, naprednu tehnologiju te pronalaženju novih rješenja, dovelo nas ju u situaciju da možemo garantirati kvalitetu proizvoda, sigurnost korištenje i točnost u isporuci.

Snaga već uhodane strukture je i u tome da smo u mogućnosti ponuditi brza rješenja, točnost, personalizirane projekte za obiteljske kuće kao i za javne ustanove, profesionalcima, arhitektima , projektantima kao i privatnim osobama uvijek garantirajući proizvod i uslugu na najvišoj razini.

Cijene stepenica variraju od slučaja do slučaja ovisno o zahtjevnosti projekta i materijala koje koristimo. Generalno gledajući naj ekonomičnije su kružne stepenice u kitu koje su konstruirane od standardiziranih elemenata prilagodljivih za sve dimenzije.

Trošak nam raste korištenjem modernijih materijala, inox-a, kaljenog stakla, višeslojnog lamistal stakla kao i gazišta od egzotičnijeg drveta, Orah, Trešnja, Mahagoni, Tikovina. Na konstrukciju možemo prilagoditi ogradu također od različitih materijala ili stakla koja je estetski sigurno uočljivije ali svakako i skuplje rješenje.

Iskoristite prednosti našeg dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji, biranju materijala i prilagodbi stepenica Vašem prostoru.

Stubišta

Prilikom planiranja izgradnje stubišta treba voditi brigu oko oblika i izbora materijala. Krivom procjenom i postavljanjem neodgovarajućeg modela stvara se višestruki problem kojega je kasnije teško i skupo prepraviti. Nepraktičnost prilikom svakodnevnog korištenja stvara jednu nelagodu, stoga posvetite si dovoljno vremena da izaberete model koji osim što će se estetski uklopiti u vaš dom ili bilo koji prostor, bude prikladan za korištenje.

Sve stepenice moraju biti istih dimenzija, u protivnom su nesigurne, uzrokuju padove i ozljede, posebno pri silaženju. Čovjek koristi stepenice ne razmišljajući, nesvjesno hvatajući ritam koraka, ne očekujući razliku u visini, gubi ravnotežu i pada.

Gazišta

Na kosinama većim od 15 % zbog sigurnosti i komoditeta, dužinu lomimo s horizontalnim elementima, tj. gazištima u visinu (v) te također svako gazište ide i u dubinu (d). Slažući niz od elemenata u visinu i dubinu dolazimo do oblika stepenica (stuba).

Ograde

Osim nesumnjivo bitne funkcije zaštite pri penjanju, ograde su i bitan dio dekoracije svakog prostora. Moraju biti čvrsto fiksirane, bočno ili u podu, dovoljno visoko postavljene, s pravilno dizajniranim rukohvatom. Ograde služe za pridržavanje pri kretanju i trebaju odgovarati stisku šake.

Ako se popuna zaštitne ograde izvodi od dužinskih među prečki, onda se mora predvidjeti dovoljan broj među prečki i to tako da slobodan razmak između prečki, mjereno okomito na tok prečke, ne prelazi 25 cm između prečki odnosno od vrha poda, gazišta ili obruba.

Ako se popuna zaštitne ograde izvodi u obliku okomitih prečki, onda okomite prečke ograde ne smiju biti međusobno udaljene više od 12 cm. Mjereći na ravnoj površini korak prosječne dužine odrasle osobe je 70/75 cm ta mjera se skraćuje ili produžuje kada se penjemo ili silazimo po kosini.

MY PERSONAL DESIGN

S obzirom da nam stepenice u kući služe za vertikalnu komunikaciju između dva prostora moramo voditi računa o praktičnoj  iskoristivosti istih, ali također i o kvaliteti i sve više o estetskom izgledu proizvoda pojavom novih materijala i trendova. Industrija u proizvodnji stepenica raste svaki dan.

Oduvijek smo orijentirani da našim klijentima ponudimo ponajbolja rješenja, naši proizvodi su studirani da ponude inovativnost, kvalitetu i dizajn, sve skupa zaokruženo u našoj liniji MY PERSONAL DESIGN.

Kontaktirajte nas za više informacija

PUMPER d.o.o.
Pavla Lončara 26, Sesvete

Telefon: +385 (0)1 231 88 65
Mob: +385 (0)91 231 88 65
E-mail: info@stepenice.hr

Kontaktformular